Uitstervende families redden een uitstervende familie

WWF lanceert campagne om wilde tijgers te redden

Er leven vandaag nog slechts 3200 tijgers in het wild, wereldwijd. En hun aantal gaat zienderogen achteruit. Daarom lanceert WWF vandaag een campagne om de tijger te redden door mensen aan te spreken die zelf met uitsterven zijn bedreigd. Wist u dat meer dan 30% van de Belgen een familienaam heeft die met uitsterven bedreigd is? Zo zijn er vandaag nog slechts 168 Belgen met de legendarische familienaam Sax. Van de familie Gezelle blijven er nog slechts 58 over, amper 50 luisteren  nog naar de naam Brel en de familie Flack, die moet het stellen met nog amper 8 stuks. Door mensen persoonlijk aan te spreken brengt WWF een problematiek die zich ver van ons bed afspeelt, meteen een pak dichter bij. Op www.reddetijger.be kan men testen of de eigen familienaam met uitsterven is bedreigd om vervolgens in één vloeiende beweging de tijgerfamilie te helpen redden door symbolisch een tijger te adopteren in de familie. De campagne wordt gesteund door radiopresentatrice Linde Merckpoel, zelf een beetje tijger, en samen met haar broer het laatste duo overblijvende Merckpoels in België. 

Uitstervende families redden een uitstervende familie

Er leven vandaag nog slechts 3200 wilde tijgers wereldwijd. Dat is niet alleen bijzonder weinig, het maakt de tijger een uitstervend soort. Om mensen te laten stilstaan bij de ernst van de situatie dwingt WWF ons na te denken over volgende vraag: 'Wat als u met uitsterven bedreigd zou zijn?'

Koen Stuyck, woordvoerder van WWF: «Met de campagne laten we mensen op een creatieve manier kennis maken met de problematiek van de uitstervende tijgers. Op www.reddetijger.be kan iedereen testen of zijn familienaam met uitsterven is bedreigd. Op een ludieke manier hopen we zo de betrokkenheid met de tijger te vergroten. Op de website nodigen we uitstervende families vervolgens uit om een tijger te adopteren door deze symbolisch de eigen familienaam te geven. Zo zorg je meteen voor uitbreiding van de eigen familie! Het spreekt voor zich dat ook niet-uitstervende families kunnen helpen. Niet alleen door te adopteren, maar zeker ook door deze campagne massaal te delen binnen het eigen (sociale) netwerk».

95% minder tijgers dan een eeuw geleden

Het is een cijfer waar men koude rillingen van krijgt: 95% van de tijgerpopulatie is afgelopen eeuw verdwenen. Op dit moment leven er in de Verenigde Staten(1) meer tijgers in gevangenschap dan wilde tijgers in de natuur. Van de 9 soorten wilde tijgers, zijn er de afgelopen decennia maar liefst 3 soorten uitgestorven. Oorzaak: de tijger heeft het grootste deel van haar oorspronkelijk leefgebied verloren ten behoeve van de landbouw, bosbouw en infrastructuurprojecten (mijnen, wegen, fabrieken, ...).

Vandaag rest er de tijger nog slechts 7% van zijn oorspronkelijke habitat.   Om te kunnen overleven, heeft hij nood aan een omgeving met voldoende beschutting om zijn prooi te kunnen besluipen en dienen er vooral ook voldoende prooien aanwezig te zijn. Te kleine gebieden staan gelijk aan minder prooien en isoleren de tijger bovendien van zijn soortgenoten wat dan weer de voortplanting bemoeilijkt. Kleine gebieden maken het stropers bovendien makkelijker in hun jacht op tijgers. Naast het verdwijnen van zijn leefomgeving zijn het vooral die stropers die tijgers een bedreigde diersoort maken.  Willen we de tijger beschermen dienen we zijn leefgebied te beschermen. Daarnaast dienen we werk maken van een effectief internationale beleid tegen stroperij en illegale handel in tijgeronderdelen en tegen producten waarin tijger zit verwerkt.    

Tijger als gezichtscrème. Tijger als salondecoratie.

Stroperij vormt vandaag de grootste bedreiging voor de tijgers(2). Ze worden letterlijk afgeslacht door stropers om hen vervolgens in stukken te snijden en te verkopen tegen exuberante prijzen op de zwarte markt. In tegenstelling tot andere dieren die worden gedood voor slechts één lichaamsdeel (zoals olifanten voor hun ivoren slagtanden) wordt bij de tijger elk onderdeeltje van zijn lichaam gecommercialiseerd. Zijn vel gebruikt men als decoratie en van zijn tanden en klauwen maakt men sieraden en amuletten. De botten van de tijger worden gekookt tot ze veranderen in een soort gel die vervolgens wordt gedroogd, om ten slotte binnen de traditionele Oosterse geneeskunde(3) in poedervorm verwerkt te worden tot een medicijn tegen reuma, zweren en steenpuisten. En dat terwijl er geen enkel wetenschappelijk bewijs bestaat dat onderdelen van de tijger een positief effect zouden hebben op de gezondheid. Om deze illegale markt te bevoorraden, deinzen stropers er niet voor terug het hart van de beschermde gebieden(4) binnen te dringen om de dieren vervolgens koelbloedig af te slachten.

De tijger staat als roofdier aan de top van zijn voedselketen. Wanneer we de tijger beschermen, helpen we bijgevolg ook heel zijn ecosysteem. De tijger voorkomt een toename aan herbivoren, waardoor ook de bodem en de waterreserves worden beschermd. Wanneer de tijger zou verdwijnen brengt dat meteen een heel ecosysteem in moeilijkheden, inclusief onze eigen soort: de mens.

Objectief: het aantal tijgers verdubbelen tegen 2022

In 2010 richtte WWF het Tigers Alive Initiative op met als doel het verdubbelen van de tijgerpopulatie tegen 2022, nota bene het jaar van de tijger volgens de Chinese kalender. Het initiatief omkadert WWF-acties in 7 verschillende natuurgebieden in maar liefst 13 landen en ageert op alle mogelijke niveaus (op het terrein, op beleidsniveau, naar consumentenbedrijven, etcetera).       

Enkele acties van WWF waarmee het de tijger wil redden:

  • De oprichting en het beheer van beschermde gebieden en het aanleggen van corridors om zo natuurgebieden met elkaar te verbinden.
  • Het bestuderen van de tijger om hem zo nog beter te kunnen beschermen.
  • Ondersteunen en uitrusten van rangers, die stroperij aanpakken.
  • Ondersteunen van en werken met de lokale authoriteiten die tijgers helpen beschermen door onder meer de identificatie en arrestatie van stropers.
  • Belangenbehartiging bij de papier en palmolie industrie om zo de gebieden te beschermen die belangrijk zijn voor de tijgers. 
  • Belangenbehartiging bij overheden en politieke machten om tijgers zo bovenaan de prioriteitenlijst te zetten. WWF moedigt hen bovendien aan hun engagementen na te komen.
  • Informeren en sensibiliseren van de publieke opinie (voornamelijk in Azië) en het inzamelen van fondsen.
  • Vechten voor een sterke internationale politiek tegen illegale handel in wilde dieren. Deze handel staat gelijk aan een omzet van 19 miljard dollar per jaar. Het is hiermee de vierde grootste illegale handelspraktijk in de wereld.   

De ingezamelde donaties helpen WWF bij hun vele missies en zijn essentieel voor het voorbestaan van de nog overblijvende tijgers op onze planeet.    

Linde Merckpoel is ambassadrice van de campagne reddetijger.be. Ontdek haar filmpje op de website of via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=IgJxuizeZpo 

Op www.reddetijger.be kunen bezoekers nagaan of de eigen familienaam met uitsterven is bedreigd, men vindt er meer informatie over de problematiek van de wilde tijger, en men kan er doneren.  

### Einde persbericht ###

1. Er leven vandaag ongeveer 5000 tijgers in gevangenschap in de Verenigde Staten.

2. Volgens TRAFFIC (netwerk dat toezicht houdt over de handel in wilde soorten), werden tussen 2010 et 2012, ongeveer 1500 tijgers gedood.

3. China, Vietnam en Laos zijn de grootste afnemers van producten waarin tijger zit verwerkt.

4. Meer dan 90% van de aanvallen gebeuren dichtbij een beschermd gebied: 11% binnenin het gebied, tot 79% in een straal van 50 km.

 

Contacteer ons
Koen Stuyck Press officer & Spokesperson , WWF
Over FamousGrey

FamousGrey bestaat al 20 jaar en maakt sinds 2016 deel uit van de Grey Group, een van de meest innovatieve en creatieve reclame-netwerken ter wereld. Hun motto is Famously Effective. Niet enkel bouwt het bureau door middel van impactvolle campagnes elke dag aan de merken van haar klanten, maar ook aan hun business. Dit alles gebeurt dankzij 80 werknemers, waaronder specialisten in iedere discipline die de adverteerder vandaag nodig heeft. Verschillende van deze specialisaties groeiden intussen uit tot echte expert hubs, zoals FamousGrey Performance,  FamousGrey Digital, Famous Relations, FamousGrey Productions en Buyerminds Brussels.

FamousGrey maakt campagnes voor nationale en internationale bedrijven zoals Proximus, NMBS, Volvo, Hyundai, Alken-Maes, Campari, IGLO en Visit Brussels.

De kantoren van FamousGrey bevinden zich in een 18e-eeuws klooster in de groene rand rond Brussel.

Voor meer informatie kan u terecht op www.famousgrey.com 

FamousGrey
Hendrik Placestraat 43a,
1702 Groot-Bijgaarden