Famous & BOIC gaan naar RIO

Famous & BOIC gaan naar RIO

Woensdag 12 februari 2014 — Brussel 12 februari 2014 – Famous en het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) vertrekken binnenkort hand in hand richting Rio. Na het raadplegen van verschillende bureaus, koos het BOIC voor Famous als partner voor de campagne naar aanleiding van de Olympische Spelen van 2016 in Rio.

In het kader van de Olympische Spelen in 2016, verbinden het BOIC en Famous zich ertoe een campagne uit te werken via alle mogelijke communicatiekanalen. Het betreft hier een samenwerking op lange termijn, maar de eerste vruchten hiervan zullen reeds in het najaar van 2014 het licht zien.

Ter herinnering, Famous verzorgde reeds de communicatie van Be Gold voor het BOIC. Be Gold is een initiatief van het BOIC om specifieke projecten op het vlak van de rekrutering, ontwikkeling en ondersteuning van jonge sporttalenten te promoten met het oog op de Olympische Zomerspelen in 2020 en de Winterspelen van 2022. Het Be Gold project is gestoeld op een samenwerking tussen verschillende partners: BLOSO, ADEPS, de Duitstalige Gemeenschap, de federale staat via de Nationale Loterij en natuurlijk... het BOIC.