Delta Lloyd Life lanceert Het Generatiegeschenk

Stoppers helpen starters om sterker de arbeidsmarkt te betreden

Brussel, 1 oktober 2013 – Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Ouderen presenteert Delta Lloyd Life in samenwerking met de VDAB, Voka en Business & Society Belgium ‘Het Generatiegeschenk’. Dit is een online platform waar jonge starters in contact worden gebracht met ervaren werknemers die binnenkort met pensioen gaan. Het Generatiegeschenk wil zo enerzijds de bergen ervaring redden die de komende jaren van de vergrijzende arbeidsmarkt zouden verdwijnen, samen met de honderdduizenden pensioengerechtigde babyboomers . Anderzijds wil het jongeren met gebrek aan ervaring helpen sneller ingang te vinden op een arbeidsmarkt waar ‘ervaring’ meer dan ooit een vereiste is. Stoppers en starters die wensen deel te nemen aan Het Generatiegeschenk kunnen zich vanaf vandaag inschrijven door een profiel aan te maken op www.generatiegeschenk.be.

Met dit online platform hopen Delta Lloyd Life en haar partners niet alleen jongeren te helpen sneller de arbeidsmarkt te betreden. Binnen het kader van het vergrijzingsdebat willen zij ook de nodige aandacht vragen voor een arbeidsmarkt waarbij zowel de kop als de staart steeds korter lijken te worden. Specifieke aandacht gaat hierbij naar de belangrijke rol van de oudere generatie werknemers. Zij staan immers voor een groot kapitaal aan ervaring, kennis en inzicht en verdienen het dan ook extra in de spotlights te staan op deze Internationale Dag van de Ouderen.

Het Generatiegeschenk in de praktijk

Als online ‘matchmaker’ gaat Het Generatiegeschenk op zoek naar duo’s van telkens een starter en een stopper. Zij vinden elkaar op basis van diverse factoren zoals beroepscategorie en woonplaats. Indien beide partijen akkoord gaan met de voor hen uitgekozen partner, bekrachtigen zij het mentorschap met de ondertekening van een conventie (te downloaden op www.generatiegeschenk.be). De stopper kan vervolgens putten uit een rijk gevulde carrière om de starter gedurende 1 maand met raad en daad bij te staan. De starter kan zonder vrees met al zijn vragen terecht bij een doorgewinterde vakgenoot. Het platform gaat online op 1 oktober en heeft als ambitie onbepaalde duur te blijven bestaan.

Over de steeds korter wordende kop en staart van de arbeidsmarkt

De huidige vergrijzingsuitdagingen vereisen onder meer dat ouderen zo lang mogelijk aan de slag blijven en jongeren zo snel mogelijk de arbeidsmarkt betreden. Enkel collectief langere loopbanen kunnen immers de steeds groter wordende pensioenkost dragen. In realiteit blijkt dit echter geen evidentie.

Oudere werknemers (= de kop, de ervaring, de kennis) vertegenwoordigen een groot kapitaal aan inzicht en ervaring. Nochtans verdwijnt die kennis binnenkort geruisloos in de zilveren luwte van het pensioen dat de babyboomers de volgende jaren gaan opnemen. En het gaat over een enorme groep mensen: tussen 2012 en 2017 wordt verwacht dat er meer dan 310.000 vacatures zullen vrijkomen ter vervanging van ouderen die de arbeidsmarkt verlaten[1].

Starters (= de staart, de gedreven nieuwe lichting harde werkers die de arbeidsmarkt duwen) vormen dan weer de toekomst van onze arbeidsmarkt. Zij zijn broodnodig om het evenwicht te helpen bewaren tussen de beroepsactieve en de niet-actieve bevolking. Starters staan ongeduldig te springen om de arbeidsmarkt te mogen betreden. Alleen krijgen zij het vandaag niet cadeau. Sinds 2010 is het aantal vacatures waarbij werkervaring vereist is in de meerderheid en daalt het aandeel vacatures zonder werkervaring[2].

Paradox op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt lijkt te maken te hebben met een paradox waarbij vraag en aanbod niet op elkaar zijn afgestemd. Hoewel het aantal openstaande vacatures de afgelopen jaren is gestegen, lijken zij steeds moeilijker te worden ingevuld, met een steeds groter wordende groep openstaande vacatures tot gevolg.

Zie figuur 1: Trendevolutie van het maandvolume aan vacatures, van de matches en van de matchingratio (Vlaams Gewest; januari 2008 - december 2012)

Er is vandaag nochtans een groot arbeidspotentieel bij verscheidene groepen, waaronder jongeren. Alleen missen zij steeds vaker van bij het begin de boot. Het aantal vacatures mét gevraagde werkervaring is, vergeleken met de afgelopen vijf jaar, immers zeer sterk gestegen.

Zie figuur 2: Gemiddeld aantal openstaande VDAB-vacatures per maand, totaal, met en zonder werkervaring (Vlaams Gewest – 2000-2021)

Uit een recente jongerenenquête van VDAB (2013) komt bovendien duidelijk naar voor dat een tekort aan ervaring wordt gezien als de grootste barrière bij jongeren in hun zoektocht naar werk. Op de vraag ‘Wat is jouw grootste struikelblok om werk te vinden?’ antwoordden bijna zes op tien jongeren (58%) te weinig ervaring te hebben:

Zie figuur 3: Jongerenenquête VDAB 2013 - Vraag: ‘Wat is jouw grootste struikelblok om werk te vinden?’ (336 respondenten)

Het Generatiegeschenk, met steun van de VDAB, Voka en Business & Society Belgium  

Met het Generatiegeschenk willen de initiatiefnemers bijdragen aan een betere afstemming tussen vraag en aanbod. Door middel van een mentorschap wordt de waarde van oudere werknemers immers optimaal benut en krijgen jonge starters een duw in de rug bij hun intrede op de arbeidsmarkt.   

Om hun steun aan het platform officieel te bekrachtigen hebben Jan Van Autreve (CEO van Delta Lloyd Life), Fons Leroy (Afgevaardigd Bestuurder van de VDAB), Jo Libeer (Gedelegeerd Bestuurder bij Voka) en Sabine Denis (Change Executive Officer van Business & Society) vandaag het charter van Het Generatiegeschenk ondertekend (zie bijlage). Langs Franstalige zijde zijn het Delta Lloyd Life, Le Forem, UWE en Business & Society die de handen in elkaar slaan voor de lancering van ‘Relais de Générations’.

Jan Van Autreve, CEO van Delta Lloyd Life: “De pensioenuitdagingen van vandaag zijn onlosmakelijk verbonden met de huidige situatie op de arbeidsmarkt aangezien we allemaal langer aan de slag moeten blijven. Dat langer werken een ‘must’ is om de aanzienlijke pensioenkost te torsen, daar zijn we inmiddels van overtuigd. Nu is het een kwestie om enerzijds onervaren jongeren snel in de startblokken te krijgen en anderzijds de oudere werknemers te motiveren om langer aan de slag te blijven. ‘Het Generatiegeschenk’ kan hier een faciliterende rol in spelen. Op deze Internationale Dag van de Ouderen willen we met dit initiatief eveneens de aandacht vragen voor het grote kapitaal aan kennis, ervaring en inzicht waar de oudere werknemers vandaag – vaak te onopgemerkt – voor staan. Respect, waardering, valorisatie, dat is waar het in dit verhaal om draait.”

Fons Leroy, Afgevaardigd Bestuurder van de VDAB: “Er wordt van oudere werknemers verwacht dat ze langer aan de slag blijven. Tegelijk wensen we onze jongeren positieve perspectieven toe op de arbeidsmarkt. Wat mij betreft, zijn dat geen tegenstrijdige ambities. Integendeel, ouderen hun ervaring laten delen met jongeren vormt een win-win.”

Jo Libeer, Gedelegeerd Bestuurder bij Voka: Senior stoppers hebben gemiddeld 17 jaar ervaring[3]. Op 5 jaar tijd zullen we meer dan 300.000 mensen moeten vervangen. Dat is zowaar 300.00 maal 17 jaar ervaring die verdwijnt. En dan hebben we het enkel nog maar over vervangingen, niet over uitbreidingen of investeringen. Het is van kapitaal belang voor bedrijven en voor de economie om deze plaatsen in te vullen. Om ervaren mensen te kunnen vervangen vraagt men echter vaak werkervaring, wat jongeren niet hebben. Door hen in contact te brengen met oudere werknemers, kunnen ze zo op een laagdrempelige manier die werkervaring opbouwen.”

Sabine Denis, Change Executive Officer van Business & Society Belgium: “Met dit project tonen we aan dat er voor gemotiveerde oudere werknemers binnen een hedendaags personeelsbeleid een inspirerende rol is weggelegd. Het valoriseert de meerwaarde van de medewerkers en onderstreept het maatschappelijk engagement van de onderneming: een opsteker voor elk deelnemend bedrijf]”

Het Generatiegeschenk, kort visueel toegelicht: http://www.youtube.com/watch?v=GHeMlmmLEgg  

                                                     # # # Einde persbericht ###

[1] Sels L., De Vlaamse arbeidsmarkt. Keuzes voor de toekomst (2013) p. 7-8

[2] Herremans W. e.a., Trendrapport Vlaamse Arbeidsmarkt 2012, Synthese en update (2013) p.16

[3] Deze 17 jaar heeft betrekking op de anciënniteit in één onderneming en geldt voor grote ondernemingen met meer dan 1000 werknemers.

Contacteer ons
Over FamousGrey

FamousGrey bestaat al 20 jaar en maakt sinds 2016 deel uit van de Grey Group, een van de meest innovatieve en creatieve reclame-netwerken ter wereld. Hun motto is Famously Effective. Niet enkel bouwt het bureau door middel van impactvolle campagnes elke dag aan de merken van haar klanten, maar ook aan hun business. Dit alles gebeurt dankzij 80 werknemers, waaronder specialisten in iedere discipline die de adverteerder vandaag nodig heeft. Verschillende van deze specialisaties groeiden intussen uit tot echte expert hubs, zoals FamousGrey Performance,  FamousGrey Digital, Famous Relations, FamousGrey Productions en Buyerminds Brussels.

FamousGrey maakt campagnes voor nationale en internationale bedrijven zoals Proximus, NMBS, Volvo, Hyundai, Alken-Maes, Campari, IGLO en Visit Brussels.

De kantoren van FamousGrey bevinden zich in een 18e-eeuws klooster in de groene rand rond Brussel.

Voor meer informatie kan u terecht op www.famousgrey.com 

FamousGrey
Hendrik Placestraat 43a,
1702 Groot-Bijgaarden